TNPSC CURRENT AFFAIRS (TAMIL) – 19.6.2024

இந்தியா, சீனா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மலிவான பயோடீசலை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஊக்கியை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தியா, சீனா…